Kpł 19,31

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Różne zakazy*
19 31 Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!


Przypisy

19,26 - Pozostają one w związku z różnymi praktykami religijnymi ludów sąsiadujących.

Zobacz rozdział