Kpł 19,32

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Sprawiedliwość społeczna
19 32 Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!


Zobacz rozdział