Kpł 19:28

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Różne zakazy*
19 28 Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!


Przypisy

19,26 - Pozostają one w związku z różnymi praktykami religijnymi ludów sąsiadujących.

Zobacz rozdział