Kpł 21,9

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW
Świętość zwykłego kapłana
21 9 Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.


Zobacz rozdział