Lm 2,19

KARZĄCA RĘKA BOGA
Nawoływanie
Kof.
2 19 Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, <które padały z głodu na rogach wszystkich ulic>.


Zobacz rozdział