Lm 5,11-14

SKARGA UKARANYCH
Opis niedoli
5 11 Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy. 12 Rękami [wrogów] wieszani książęta, nie było względów dla starszych. 13 Młodzieńcy młyn obracali*, chwiali się chłopcy pod drewnem. 14 Starsi porzucili bramę, młodzieńcy - swe pieśni.


Przypisy

5,13 - Zajęcia pogardzane (por. Sdz 16,21).

Zobacz rozdział