Mdr 1,5

ŚWIĘTOŚĆ - PRAWDZIWA MĄDROŚĆ ŻYCIOWA
Grzech zamyka drogę do mądrości
1 5 Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy* Go nadejście nieprawości.


Przypisy

1,5 - Dosł.: "zmiesza się, gdy nadejdzie".

Zobacz rozdział