Mdr 10,12

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Przykłady z życia patriarchów
10 12 Ustrzegła go przed wrogami, uchroniła przed gotującymi zasadzki. Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie*, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko.


Przypisy

10,12 - Zob. Rdz 32,25-31.

Zobacz rozdział