Mdr 12,8

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Łaskawość Boża względem mieszkańców Kanaanu
12 8 Ale i ich jako ludzi oszczędzałeś! Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko*, by ich niszczyły stopniowo.


Przypisy

12,8 - Por. Wj 23,28.

Zobacz rozdział