Mdr 15,7

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Grzech twórców bożków pogańskich
15 7 Bo i garncarz, ugniatając mozolnie miękką ziemię, lepi wszelakie naczynia do naszego użytku. I z tej samej gliny ulepił tak naczynia służące do celów szlachetnych, jak do przeciwnych - wszystkie podobnie. Jaki zaś będzie użytek jednego lub drugiego - rozstrzyga garncarz*.


Przypisy

15,7 - Por. Syr 33,13; Jr 18,1-6; Rz 9,21.

Zobacz rozdział