Mdr 16,6

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Egipt a Izrael: szarańcza i wąż miedziany
16 6 Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak zbawienia*.


Przypisy

16,6 - Wąż miedziany na pustyni, typ krzyża: Lb 21,6-9; J 3,14-17.

Zobacz rozdział