Mdr 18,15

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Egipt a Izrael: anioł śmierci
18 15 wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz*, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi.


Przypisy

18,15 - Liturgia Bożego Narodzenia stosuje wiersze 14-15 do Wcielenia Słowa.

Zobacz rozdział