Mdr 9,2n

NAUKA MĄDROŚCI
Modlitwa o Mądrość*
9 2 * i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, 3 by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował -


Przypisy

9,1 - Por. modlitwę Salomona z 1 Krl 3,6-9.
9,2 - Por. Rdz 1,28.

Zobacz rozdział