Mdr 10,20n

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Mądrość wyzwala Izraela z niewoli egipskiej
10 20 Wzięli więc sprawiedliwi łupy z bezbożnych i opiewali, Panie, święte imię Twoje, i sławili zgodnie zwycięską Twą rękę. 21 Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i głośnymi uczyniła języki niewprawnych*.


Przypisy

10,21 - Aluzje do Wj 4,10; Wj 6,12n.30; Wj 15,1-19.

Zobacz rozdział