Mdr 2,23-24

ŚWIĘTOŚĆ - PRAWDZIWA MĄDROŚĆ ŻYCIOWA
Grzech przesłania prawdziwe wartości
2 23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności*. 24 A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła* i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.


Przypisy

2,23 - Niektóre rkp gr. mają "natury".
2,24 - Por. przypis do Mdr 1,13.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział