Mdr 7,1

NAUKA MĄDROŚCI
Zamiary autora
7 1 I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem prarodzica powstałego z ziemi*. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało,


Przypisy

7,1 - Tzn. Adama.

Zobacz rozdział