Mi 5,4

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Mesjasz i Jego królestwo
5 4 A Ten będzie pokojem*. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu.


Przypisy

5,4 - Por. Ag 2,9; Ef 2,14.

Zobacz rozdział