Mi 5,9

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Fałszywe środki pomyślności będą zniszczone
5 9 «I w owym dniu - wyrocznia Pana - wyniszczę konie twoje spośród ciebie i zniszczę twe rydwany.


Zobacz rozdział