Mi 5,9n

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Fałszywe środki pomyślności będą zniszczone
5 9 «I w owym dniu - wyrocznia Pana - wyniszczę konie twoje spośród ciebie i zniszczę twe rydwany. 10 Wytracę miasta twego kraju i zburzę wszystkie twoje twierdze.


Zobacz rozdział