Mi 1,16

SĄD NAD IZRAELEM
Lamentacja Proroka
1 16 Wyrywaj włosy - i zgól je - nad dziećmi, twoją radością; rozszerz łysinę* jak to jest u sępa, bo pójdą one w niewolę daleko od ciebie.


Przypisy

1,16 - Zob. Am 8,10; por. Iz 22,12; Jr 7,29.

Zobacz rozdział