Mi 2,13

SĄD NAD IZRAELEM
Powrót z niewoli
2 13 Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę, i wyjdą przez nią; ich król pójdzie przed nimi, Pan na ich czele*.


Przypisy

2,13 - Por. Ez 34,11nn; J 10,4.

Zobacz rozdział