Mi 3,10

SĄD NAD IZRAELEM
Nieprawość przywódców ludu
3 10 Wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem.


Zobacz rozdział