Mi 5,3-4a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
NADZIEJE MESJAŃSKIE
Mesjasz i Jego królestwo
5 3 Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. 4 A Ten będzie pokojem*. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu.


Przypisy

5,4 - Por. Ag 2,9; Ef 2,14.

Zobacz rozdział