Mi 5,5

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Mesjasz i Jego królestwo
5 5 I będą paść kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda pałaszem. Tak ocali On nas od Asyrii, gdy ona wtargnie do naszego kraju, gdy stąpać będzie w naszych granicach.


Zobacz rozdział