Mi 6,9

DROGA DO ZBAWIENIA
Zachłanność możnych będzie ukarana
6 9 Głos Pana woła do miasta: <A mądrością jest bać się imienia Twojego>: «Słuchajcie rózgi i Tego, co ją ustanowił*.


Przypisy

6,9 - Inni tłum.: "Słuchajcie, szczepie i ty, który go zebrałeś" lub popr.: "i zgromadzenie miasta".

Zobacz rozdział