Ml 1,1

Miłość Boga do Izraela
1 1 Wyrok. Mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.


Zobacz rozdział