Ml 1,8

Napomnienie pod adresem kapłanów
1 8 Gdy bowiem przynosicie ślepe [zwierzę] na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiarujże to twemu namiestnikowi*! - czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie? - mówi Pan Zastępów.


Przypisy

1,8 - Jerozolima miała namiestników w okresie perskim (od r. 536 do 331); por. Ne 5,14.18; Ag 1,1.14.

Zobacz rozdział