Ml 2,3

Napomnienie pod adresem kapłanów
2 3 Oto Ja odetnę wam ramię* i rzucę wam mierzwę w twarz, mierzwę waszych ofiar świątecznych - i położę was na niej.


Przypisy

2,3 - Popr. wg LXX. Koniec zdania zapewne jest glosą różnie popr.

Zobacz rozdział