Ml 3,2n

Dzień Pański
3 2 Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług* farbiarzy. 3 Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.


Przypisy

3,2 - Tłum. przybliżone: mowa o środku oczyszczającym (por. Jr 2,22).

Zobacz rozdział