Ml 3,19-20a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nagroda i kara w dniu Pańskim
3 19 Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień*, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. 20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości* i uzdrowienie w jego skrzydłach*. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.


Przypisy

3,19 - "Nadchodzący dzień" - dzień sądu. Por. Mt 3,10nn.
3,20 - "Słońce sprawiedliwości" - liturgia określa tak Chrystusa Pana; "skrzydła" promienie - symbol opieki Bożej nad światem (por. Iz 9,1; Am 5,18).

Zobacz rozdział