Ml 3,22-23

Nagroda i kara w dniu Pańskim
3 22 Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza* przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego.


Przypisy

3,23 - Jest to symboliczne imię dane przyszłemu prekursorowi Mesjasza, św. Janowi Chrzcicielowi, który miał przyjść "w duchu i mocy Eliaszowej" (Łk 1,17).

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział