Ml 3,6

Zaniedbania ludu w kulcie ofiarniczym
3 6 Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni*,


Przypisy

3,6 - Inni tłum.: "nie przestajecie" (domyślnie: zmieniać się błądzić lub oszukiwać).

Zobacz rozdział