Mt 1,23

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Narodzenie Jezusa
1 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel*, to znaczy: "Bóg z nami".


Przypisy

1,23 - Iz 7,14