Mt 10,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Mowa misyjna*
10 15 Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.


Przypisy

10,5 - Por. Mk 6,7-13; Łk 9,1-6; Łk 10,3-12.

Zobacz rozdział