Mt 10,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Zapowiedź prześladowań*
10 17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.


Przypisy

10,17 - Por. Łk 12,11n; Łk 21,12-17.19; J 15,18-21; J 16,2.

Zobacz rozdział