Mt 10,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Męstwo w ucisku
10 24 * Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.


Przypisy

10,24 - Por. Łk 6,40; J 15,20.

Zobacz rozdział