Mt 10,38

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie*
10 38 Kto nie bierze swego krzyża*, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.


Przypisy

10,34 - Por. Mt 16,24nn; Mk 8,34n; Łk 9,23nn; Łk 12,51nn; Łk 14,26n; Łk 17,33.
10,38 - Symbol gotowości ucznia na solidarne podzielenie życia i śmierci z Panem.

Zobacz rozdział