Mt 10,40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Nagroda za oddanie się Jezusowi*
10 40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.


Przypisy

10,40 - Por. Mt 18,5; Mk 9,37-41; Łk 10,16; J 13,20.

Zobacz rozdział