Mt 11,10

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Świadectwo Jezusa o Janie*
11 10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę*.


Przypisy

11,7 - Por. Łk 7,24-30.

11,10 - Mt 3,1.

Zobacz rozdział