Mt 11,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Biada nie pokutującym miastom*
11 24 Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».


Przypisy

11,20 - Por. Łk 10,13nn.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział