Mt 12,28

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa*
12 28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.


Przypisy

12,22 - Por. Mk 3,22-27; Łk 11,14-23.

Zobacz rozdział