Mt 12,6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Łuskanie kłosów w szabat*
12 6 Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.


Przypisy

12,1 - por. Mk 2,23-28; Łk 6,1-5.

Zobacz rozdział