Mt 12,8

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Łuskanie kłosów w szabat*
12 8 Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu*».


Przypisy

12,1 - por. Mk 2,23-28; Łk 6,1-5.
12,8 - Jezus stwierdza tu swą władzę suwerenną nad instytucjami danymi Izraelowi przez Boga za pośrednictwem Mojżesza.

Zobacz rozdział