Mt 13,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Cel przypowieści*
13 15 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.


Przypisy

13,10 - Por. Mk 4,10-13 z przypisami; Łk 8,9n.

Zobacz rozdział