Mt 13,16n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Cel przypowieści*
13 16 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17 Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych* pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.


Przypisy

13,10 - Por. Mk 4,10-13 z przypisami; Łk 8,9n.
13,17 - Zob. przyp. do Mt 10,41.

Zobacz rozdział