Mt 13,40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
13 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.


Zobacz rozdział