Mt 15,14

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Prawdziwa nieczystość*
15 14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».


Przypisy

15,10 - Por. Mk 7,14-23.

Zobacz rozdział