Mt 17,21

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Uzdrowienie epileptyka*
17 21 <Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem>»*.


Przypisy

17,14 - Jezus cierpi z powodu niewiary tych, co za Nim chodzili, szukając jedynie własnych korzyści lub goniąc za sensacją.
17,21 - Zdania tego brak w czołowych rkp.

Zobacz rozdział