Mt 17,5

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Przemienienie Jezusa*
17 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»*


Przypisy

17,1 - Por. Mk 9,2-8; Łk 9,28-36; 2 P 1,16nn.
17,5 - Por. Mt 3,17; Pwt 18,15; Ps 2,7; Iz 42,1.

Zobacz rozdział