Mt 19,9

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Nierozerwalność małżeństwa*
19 9 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu* - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».


Przypisy

19,1 - Por. Mk 10,1-12; Łk 16,18.
19,9 - Prawdopodobnie mowa o związku nieprawym (zob. Mt 5,32).

Zobacz rozdział